Site logo

Vilkår og betingelser:

Hvis du som bruger af bykortet.dk ikke kan vedkende dig disse vilkår og betingelser. Bedes du omgående forlade siden. I tilfælde af upload af data, kan du kontakte data ansvarlig på Tlf. 51512508 med henblik på sletning af data.

Ansvarsfraskrivelse:

Alt indhold på Bykortet.dk er tilvejebragt fra brugerne af siden. Bykortet.dk fraskriver sig derfor ethvert ansvar for oprigtighed og direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af hjemmesiden, uanset om dette eksempelvis skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder, udeladelser eller manglende opdateringer af indholdet på hjemmesiden. Dette gælder også indholdet på de hjemmesider hvortil der henvises eller linkes til. Hvor lovgivning er refereret tages der således udtrykkeligt forbehold for, at nye regler kan være trådt i kraft, der modificerer det beskrevne, og der henvises til de til enhver tid gældende regler. Bykortet.dk vil løbende kontrollerer siden og eventuelt fjerne, rette eller blokerer indhold.

Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger om brugerne på vores hjemmeside, medmindre det brugeren selv der har oploadet oplysningerne.

 

 

Alle rettigheder forbeholdes:

Bykortet.dk forbeholder sig retten til at: Slette, Ændre eller blokerer Indhold og bruger, hvis vi finder det nødvendig og det strider mod moral, etik eller tredjepart osv.

Bykortet.dk forbeholder sig retten til at bruge de data og billeder som du oploader på hjemmesiden uden ansvar. ( Kun til brug på Bykortet.dk og undersider ).

Bykortet.dk forbeholder sig retten til at frigive oplysninger om brugere, hvis dette gøres med støtte i loven eller for at forsvare sig mod retskrav.

Bykortet.dk forholder sig ret til at udveksle oplysninger med myndigheder og følge lov og ret for at undersøge eller forebygge ulovlige aktiviteter.

Bykortet.dk forbeholder sig ret til at dele dine data i tilfælde, hvor du har givet os skriftlig tilladelse hertil. 

Bykortet.dk forbeholder sig ret til at overvåge brugere og trafik af hensyn til hjemmesidens sikkerhed og for at forhindre uautoriserede forsøg på at manipulere eller skade vores hjemmeside. 

Bykortet.dk forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere disse vilkår. Det er brugernes og besøgendes ansvar at holde sig opdaterede om ændringer i vilkårene. 

Venlig Hilsen
Bykortet.dk